Avtale om pass av hund

Skoger Dyrehotell drives av hundeinstruktør og er offentlig godkjent i.h.t. dyrepensjonatforskriftene fastsatt av Landbruksdepartementet i.h.t. lov av nr.73 om dyrevern. Anlegget er godkjent av distriktsveterinær og dyrevernet, som foretar jevnlige kontroller.

Skoger Dyrehotell forplikter seg til å holde de ulike dyreslagene adskilt. De får regelmessig kos, stell og mosjon, og fôr av god kvalitet tilpasset behovet hos hvert enkelt dyr. Alle dyr har tilgang til rent vann etter behov. Rom, båser og luftegårder rengjøres regelmessig.

Ved levering plikter eier å opplyse om eventuelle sykdommer hos dyret de siste tre måneder. Gyldig vaksinasjonsattest skal fremvises for hunder og katter. Ved mistanke om sykdom hos dyret vil veterinær foreta undersøkelse og nødvendig behandling. Kostnaden ved dette og eventuell medisinering belastes dyreeier. Dyrehotellet vil, så sant det er mulig, ta kontakt med eier dersom omfattende behandling er nødvendig. Vi gjør spesielt oppmerksom på at dyrene får sosialt samvær med andre dyr på hotellet og at dette kan øke risiko for smitte og «skrubbsår».

Skoger Dyrehotell er ikke ansvarlig for sykdom, død eller rømning, så sant det ikke er utvist uaktsomhet fra vår side.

Dyr utleveres kun etter at oppholdet er betalt. Skoger Dyrehotell kan kreve at oppholdet forskuddsbetales. Det skal betales fram til avtalt hentedato selv om dyret blir hentet tidligere. Hvis ikke annet er avtalt skal det betales dobbel døgnpris for hvert døgn som dyret blir hos oss utover avtalt hentedato.
Av hensyn til dyrenes trivsel skal levering og henting av dyr kun skje innenfor åpningstidene. Andre tider kan kun avtales i spesielle tilfeller.

Dyr som ikke blir avhentet innen 14 dager etter avtalt hentedato tilfaller Skoger Dyrehotell.

Tepper, senger, bur, kosedyr og annet utstyr som legges igjen til bruk hos dyrene kan få tøff behandling og legges igjen på eget ansvar.

Avtalen blir utferdiget i to eksemplarer der eier og Skoger Dyrehotell får hvert sitt.