VÅRE PRISER

Hotellopphold for smådyr

Vi ønsker velkommen for lange og korte overnattinger for kaniner, gnagere, fugler og andre smådyr i alle størrelser og aldre :)
I døgnprisen vår er inkludert kvalitetsfôr fra Oxbow og andre kvalitetsmerker for de ulike dyreslagene, høy, tilgang til lufteområdene, stell og kos. Vi forutsetter at dyrene får med seg sine egne bur hjemmefra, slik at de får bo i kjente omgivelser.

Pris per døgn: Kr. 100,-

– For hvert ekstra dyr fra samme hjem i samme bur gis 50% av døgnprisen i rabatt.
– Ved tidlig levering og sen henting regnes 1/2 døgn ekstra.
– Det er mulig å leie bur av oss, pris per døgn er da kr. 50,-

I skolens ferier

I skolens sommerferie og på bevegelige helligdager (røde dager) har vi et tillegg på kr. 50,- per dyr per døgn.
I andre skoleferier har vi et tillegg på kr. 30,- per døgn.